Kan man si nei til å arve gjeld?
00 min
12. sep. 2023
19. feb. 2024
type
status
date
slug
summary
tags
category
password
icon
 
Innledning
 
Mens mange mennesker ser frem til å arve eiendeler og verdigjenstander fra tidligere generasjoner, kan arven også inkludere gjeld. Dette kan stille arvinger i en vanskelig situasjon, da de må ta stilling til om de skal akseptere den arvede gjelden eller om de har rett til å si nei. I denne artikkelen undersøker vi om det er mulig å avvise arv av gjeld, og hvilke rettigheter og muligheter man har i slike situasjoner.
 
Kan man avvise arv av gjeld?
 
I henhold til norsk arvelov har arvinger normalt sett ikke mulighet til å velge hvilke deler av arven de ønsker å motta eller avvise. Dette betyr at dersom man aksepterer arven, aksepterer man både eiendeler og gjeld som følger med. Denne regelen, kjent som prinsippet om universalforpliktelse, innebærer at arvingene overtar den avdødes rettigheter og plikter i sin helhet.
 
Imidlertid er det noen tilfeller der det er mulig å begrense eller avvise arven av gjeld. Hvis man som arving oppdager at gjelden overstiger verdien av eiendelene i arven, kan man be om å bli erklært som begrenset arving. Dette betyr at man kun blir ansvarlig for gjelden opptil verdien av de arvede eiendelene, og at gjelden som overstiger dette beløpet ikke kan forfølges av kreditorene.
 
Hvordan avvise arv av gjeld?
 
Dersom man ønsker å avvise arven av gjeld fullstendig, kan man benytte seg av det som kalles arvsmotarv. Arvsmotarv innebærer at man gir opp sin rett til å arve, samtidig som man gir avkall på arv av gjeld. Dette må gjøres skriftlig og tydelig opplyse om at arvingen ikke ønsker å akseptere noen del av arven.
 
Det er viktig å merke seg at dersom man først har akseptert arven, enten uttrykkelig eller stilltiende, mister man muligheten til å avvise gjelden. Det er derfor viktig å være nøye og ta en informert beslutning før man tar stilling til arven.
 
Konklusjon
 
Å avvise arv av gjeld kan være en kompleks prosess, og det er viktig å være klar over både muligheter og begrensninger. Mens arveloven normalt sett pålegger arvinger å akseptere både eiendeler og gjeld, finnes det unntak som kan begrense ansvaret for gjelden. Det er viktig å konsultere en advokat eller juridisk ekspert for råd og veiledning i slike situasjoner, slik at man kan ta en informert beslutning basert på ens individuelle omstendigheter.
 
FAQs:
 
  1. Kan jeg si nei til å arve gjeld hvis det er enkeltgjeld, som for eksempel et lån? Dessverre ikke. Arveloven gjelder for all type gjeld, uavhengig av om det er et lån, kredittkortgjeld eller andre forpliktelser.
  1. Hva skjer hvis jeg avviser arven av gjeld? Hvis du avviser arven av gjeld, vil gjelden forbli hos den avdødes bo, og kreditorene kan kreve tilbakebetaling fra verdiene i boet.
  1. Kan jeg avvise arven av gjeld hvis jeg allerede har akseptert den? Nei, hvis du allerede har akseptert arven, enten uttrykkelig eller stilltiende, har du mistet muligheten til å avvise gjelden.
  1. Hva er arvsmotarv? Arvsmotarv er når man skriftlig gir avkall på sin rett til å arve og samtidig avviser arven av gjeld.
  1. Hvilke rettigheter har jeg som begrenset arving? Som begrenset arving er du kun ansvarlig for gjeld opptil verdien av de arvede eiendelene. Gjeld som overstiger denne verdien kan ikke forfølges av kreditorene.